...

باز رُخم بر رُخت

باز حریم حیا

گونه ی تو سرخ شد

جان سپیده بیا

                   باز شب و سایه ها

                   دعوت حق، آیه ها

                  جان من آتش گرفت

                  جان سپیده بیا

                                     باز من و سوز تب

                                    تشنه لبی در طلب

                                    کُنج دلی هر کجا

                                    جان سپیده بیا

                                                        باز من و عشق تو

                                                        شوق من و مشق تو

                                                        دیده به در دوختم

                                                        جان سپیده بیا

                                                                           باز قنوت و ردا

                                                                           تحفه نمازی ادا

                                                                           ناز رُخت قبله گاه

                                                                           جان سپیده بیا

                                                                                      به بهانه ی دلتنگی

                                                                                            15/5/92

                                                                                             سعیدت

/ 1 نظر / 31 بازدید
فریاد

خیلی قشنگ بود...اونم بعد قرنها سکوتت... این سپیده کیه؟[نیشخند]